Over ons

Oprichting hc de witte dobber
In café Huizinga werd in de herfst van 1946 opgericht een hengelclub,die de naam kreeg van “de Witte Dobber”Middelstum.
Tot eerste bestuursleden werden gekozen J. Bruins voorzitter,K.J.Bolt secretaris en J de Winter penningmeester.
Twee jaar later werd het bestuur uitgebreid met 2 leden t.w. E.Alles en B.N.Kuipers.
Na een zittingsperiode van 3 jaar trad J.Bruins af.
Hiervoor werd gekozen B.j.Kuipers die tevens voorzitter wordt.
Op de oprichtingsvergadering werd besloten om niet op zondag te vissen.
De wedstrijden zullen gehouden worden zoveel mogelijk op zaterdag.

Dit zijn de oudste notulen die zijn te vinden van de hengelclub en die stammen ongeveer uit 1951.
Zoals je kunt zien is er in de loop der jaren veel verandert.
Vroeger werd er alleen op zaterdagmiddag gevist 4 uur lang(men werkte toen de zaterdagmorgen nog)
Na verloop van tijd ging men steeds meer vissen op de zaterdagochtend en ook steeds vroeger.
Omdat dat regels van het vissen zouden gaan veranderen en ook omdat men de zaterdag veelal iets anders ging doen zijn we nu ook zondags gaan vissen.
We vissen nu op zaterdag en zondag en op de woensdagavond.
Wij zullen te zijner tijd ook wat jaarverslagen van de vereniging op de website zetten zodat ieder een inzicht krijgt van de hengelclub in de loop der jaren